Európa aj svet sa pre malé lietadlá otvoril s GPS, Schengenským priestorom a navigačnými aplikáciami. Aby sa vám podarilo prekonať problém anglickej komunikácie, pripravili sme pre vás publikáciu s praktickými návodmi a ukážkami anglickej VFR komunikácie ako v Európe aj v USA.

 

Kniha vznikla v spolupráci s Riadením letovej prevádzky SR - odborným poradcom knihy je vedúcou stanovište FIC Praha Michal Dvořák.

 

Táto publikácia obsahuje tiež:

 

Príklady skutočne používané komunikácie počas VFR letov v zahraničí

Vysvetlenie jednotlivých inštrukcií alebo žiadostí o informácie od riadiacich počas letu

Prezentáciu rozdielov medzi leteckou angličtinou v Európe a v USA

Slovník výrazov používaných vo VFR komunikáciu v Európe a v USA

Praktické rady pre riešenie problémov počas VFR letov v zahraničí

Súhrn najčastejších chýb VFR pilotov v rádiovej komunikácii

Riešenie neštandardných a núdzových situácií pri lete v zahraničí

Letecké fotografie vybraných situácií a konkrétne komunikácie k nim

Piktogramy sumarizujúci vybrané komunikačné princípy

Postupy pre riešenie technických i ďalších problémov v komunikácii

Skúsenosti a odporúčania pre VFR lety v rôznych štátoch

2 Položky
Novinka

v rovnakej kategórií

Produkty v rovnakej kategórii: 16
Product added to compare.